Uzaklardan Gelen Yeşil Renkli Çocuklar

Tarihler 1883 yılını gösterdiğinde İspanyanın Bonjos kasabasında ilginç bir olay yaşandı. Kasaba sakinleri tarlalarının yakınındaki mağarada iki tane terkedilmiş çocuk buldular. Paniklemişler, korkudan birbirlerine sarılmış ve şaşkınlıkla etraflarına bakıyorlardı. En ilginç yanı ise ispanyolca bilmiyorlar ve üzerlerindeki elbise bilmedikleri bir metalden yapılmıştı. Derilerinin renkleri ise yeşilin bir tonuydu.

Çocukların biri kız, diğeri ise erkekti. Çocuklar kasabaya getirildi. Erkek çocuk hiç yemek yiyemediğinden kısa zaman sonra öldü. Kız çocuğu ise uyum sağladı. Kasabalılarla yaşamaya başladı. Bir süre sonra ispanyolca dilini öğrendi. Güneşi olmayan karanlık bir ülkede yaşadığını anlattı. Büyük bir patlamayla savrulmuşlar ve kendilerini burada bulduklarını söyledi.

Bir başka vakada İngilterede yaşanmıştır. İngiliz tarihçi Newburg’lu William vakayı şu şekilde anlatır. İki çocuk bulunduklarında dillerini kimse anlamıyordu. Biri kız, diğeri erkek olan çocuklar kasabada yargıcının evine getirdiler. Çocuklar sürekli olarak ağlıyorlar ve önlerine getirilen yemekleri yemiyorlardı. Çocuklar bir süre sonra baklaların yanlarını gittiler ve içlerini açarak tanelerini yemeye başladılar. Çocukların önlerine baklaları koydular ve çocuklar sadece baklaların tanelerini yediler. Ürkek ve tedirgin olan erkek çocuk bir zaman sonra öldü. Kız çocuğu iyileşti ve diğer yiyecekleride yiyerek sağlığına kavuştu. Yeşil olan renk normal insan derisinin renk’ine döndü. İngilizceyi öğrendi.

Geldikleri yerin güneşi olmayan yer altında karanlık bir ülke olduğunu ve derisi yeşil insanların yaşadığını anlattı. William’ın kayıtlarına göre kız çocuk, geldikleri yerin Aziz Martin ülkesi olduğunu ve yaşayanların Hristiyan dinine mensup olduğunu söyledi. Bu yeşil çocukların olayı, meraklılarınca tartışılmış, çocukların yer altında yaşayan medeniyetin çocukları olduğu, yada uzaydan geldiklerini söylemişler. Bilinmeyen dünyanın varlıklarına inanmayanların görüşüne göre ise bu çocuklar yollarını kaybetmişler ve açlıktan yeşil renk’e dönüşmüşler. Dikkat edilirse anlatılan iki vaka’da birbirlerine çok benziyor. Bu iki olayın tek bir vaka olması muhtemeldir. Yada masallara meraklı köylülerin abartılmış hikayeleri.

Cevap Yaz